Literature Online    
 
Vítejte v Literature Online
Literature Online je plně vyhledavatelná knihovna více než 300 000 děl anglické a americké poezie, dramat a prózy, která je doplněna o biografické a bibliografické informace a další sekundární informační zdroje.
 
info Popis služby, pomůcky pro uživatele (česky)
Další informace (česky)
More Information (English)

Vstup do Literature Online
(z autorizovaných IP adres)

info

Chcete být  informováni?
Pošlete nám svou e-mailovou adresu:

  

   

 


Vážení uživatelé Literature Online,

rokem 2003 skončilo financování projektu LI01013, z nějž byla po 4 roky hrazena národní akademická licence Literature Online. Předplatné trvá do konce května 2004 a do této doby mohou všechny instituce službu využívat v plném rozsahu. 

Návazný projekt v rámci grantového programu 1N, jehož nositelem je opět Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, musel vyhovovat změněné situaci i novým podmínkám ve financování. Proto již nebylo možné žádat o licenci v původním rozsahu.
Zájemci z ostatních institucí mohou k nové licenci přistoupit za zvýhodněných podmínek. Cenovou nabídku vám na požádání poskytne p. Michael Svoboda ze společnosti Albertina icome Praha s.r.o.

Děkuji Vám za dosavadní spolupráci a těším se na další.

S pozdravem,

Jiří Rambousek,
hlavní řešitel projektu LI a 1N

Přehled všech pomůcek
Propagační materiály
Plakát
plakát
(A2 anglicky)
brožura
(A4
anglicky)
leták
(1/3 A4)
Tyto materiály si účastníci licence mohou vyžádat zdarma.
 

Dodavatel a technická podpora 
Logo AiP

Prosím, posílejte své připomínky na adresu webmastera.
Copyright © 2001-2004 ProQuest Information and Learning a Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.